Tornai Helga

2022. augusztus 15.

Fiori

Szerző:Kollár Ferenc

A Juhász Gyula Művészeti Díj kitüntetettje 2021-ben Tornai Helga írónő

A Magyar Kultúra Emlékívek Kiadó a 2021-ben alapított Juhász Gyula Művészeti Díjat évente ítéli oda a bíráló bizottság egy Kárpát-medencei magyar művésznek. Elsőként Tornai Helga írónőnek adományozza.

Tornai Helga Szegeden született és kezdte írói pályáját. Két nyomtatott és egy digitális kötetben megjelent regény az eddigi termése. Évtizedek óta Olaszországban él olasz férjével és két gyermekével, akiket magyarul is megtanított. Magyarsága megőrzésében az írás is segíti, műveiben ápolja szegediségét, valamint könyvei tanúsítják a magyar nyelv identitást megőrző erejét más nyelvű közegben.

A kiadó által fölkért bizottság tagjai: Kollár Ferenc főszerkesztő, Orgovány Erika képzőművész, Zsoldos Sándor irodalomtörténész, Tóth Sándor Attila irodalomtörténész, Gárdián Gábor gordonkaművész, egyhangúlag hozták meg döntésüket.

Juhász Gyula (költészete) a köztudatban még valamennyire jelen van, félő, inkább megszokásból, az előző korszakok értékítéletének köszönhetően, de a tananyagból és az irodalomtudományi közbeszédből, diskurzusból kiesni látszik. Ennek okai nyilvánvalóak: nincs Juhász Gyula-kutatás (a kritikai kiadásának utolsó előtti kötete éppen 40 éve jelent meg, azóta befejezetlen, pedig már egy új, teljes – mert a JGYÖM kritikai kiadása válogatás! – összes művek is kellene), nincsenek újabb kötetek, monográfiák, ami alapján beszélhetnének róla. Juhász (és az irodalom is) Szegeden inkább a tűrt kategóriába tartozónak tűnik (a színház és a képzőművészet mellett biztosan), pl. Szeged díszpolgárai között, író mintha nem lenne (Tömörkény, Móra, Juhász posztumusz sem lettek azok).

Juhász Gyula nevét főiskola, művelődési központ és egy szakszervezeti díj viselte eddig, egyik sem kapcsolódott közvetlenül az irodalomhoz, a művészethez. A díj nevében a “művészeti” jelző, Juhász szerteágazó, tehetségeket fölkaroló tevékenységére utal. Nemcsak íróknak, irodalmároknak tervezzük adományozni a díjat, remélhetően képzőművészek, zenészek is lesznek majd köztük. Egy föltétele van (lesz) biztosan – Szegedhez kell kötődniük. Szándékaink szerint, a díj nyitánya lehet egy folyamatnak, talán sikerül a Juhász életművét is kicsit élőbbé tenni, a mához közelebb hozni…

A díj átadásara 2021. augusztus 14-én, 17 órai kezdettel a Magyar Kultúra Emlékívek Kiadó és A VÍRUSNAPLÓ szerkesztőségében került sor. Az alábbiakban képriportban számolunk be az eseményről:

Fiori

Zsoldos Sándor és Kollár Ferenc átadják Tornai Helgának a Juhász Gyula Díjat 

Fiori

Tornai Helga írónő a Juhász Gyula Díj első kitüntetettje 

Fiori

Orgovány Erika festőművésznő átadja Tornai Helgának a könyvéhez készült eredeti illusztrációt 

Fiori

A VÍRUSNAPLÓ csapata 

Fiori

Kollár Ferenc a két Művésznővel 

Fiori

A kitüntetett és a szerkesztőség 

Fiori

A hölgyek véleménye szerint Mórocz Sándornak, a Magyar Kultúra Kiadó és a VÍRUSNAPLÓ grafikai szerkesztőjének kíváló humora van 

Fiori

Balról Tornai Helga és férje Antonio 

Fiori

A Hölgyek 

Fiori Fiori

Cikk a Délmagyarban